Az online oktatás nem csak a közoktatást érinti

online oktatás

Az online oktatás kifejezés az elmúlt egy évben egészen újszerű jelentéstartalommal töltődött meg.

A középfokú és a felsőfokú oktatási intézmények a tanév jelentős részében digitális oktatás keretein belül volt kénytelen megoldani a tananyag leadását.

A változás egyik percről a másikra jött és a tanároknak éppen úgy alkalmazkodniuk kellett a helyzethez, mint a diákoknak. Míg eleinte izgalmasnak tűnt, hogy az otthon kényelméből szinte ki sem kell mozdulni, addig a hónapok múlásával a diákok egyre inkább érezni kezdték a rendszer hátulütőit. A koronavírus az iskolák működésére kifejtett hatása valószínűleg még sokáig jelen lesz a társadalmunkban és nem csupán a diákok és hallgatók előmenetelét illetően.

online oktatás

Milyen negatívumokkal találták szembe magukat az oktatás résztvevői az elmúlt időszakban? Mi várható a jövőben? Hogyan szűrődött be az online oktatás a felnőttképzés területére is? Vajon lehetséges azonos hatékonysággal oktatni és tanulni a digitális modell kapcsán? Milyen hatással van mindez a családi viszonyok alakulására? Miként befolyásolta a munkaképes korú lakosság aktivitását a digitális oktatás? Cikkünkben ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre keressük a válaszokat.

Nincs koránkelés, lazábbak a mindennapok? 

Az online oktatás időszakának elindulása a középfokú intézmények tanulóinak elsőként egyfajta könnyebbségnek bizonyult. Elmaradt a korai kelés, az iskola elérésével járó macera és tovább lehetett aludni. Eleinte ugyan kisebb-nagyobb kétségek adódtak, hogy miként fog működni a rendszer, de sok intézmény esetében ez gond nélkül zajlott. Idővel azonban kiderült, hogy az online oktatás ugyan a laptop vagy az asztali PC elé köti a diákokat, de az odafigyelés, az elmondottak megértése és a számonkérés módjai sok esetben hagytak maguk után kívánnivalót.

Mi a helyzet az anyagilag elmaradott térségekkel, családokkal? 

A koronavírus iskolák működésére kifejtett hatásai között talán a legnagyobb problémát a szükséges technikai háttér hiánya jelentette.

Míg a fővárosban a magasabb fizetésekkel bíró családoknak és a jobb anyagi körülmények közül érkező diákoknak nem jelentett problémát sem az internet elérése, sem az ehhez szükséges eszköz megléte, addig az ország nem minden területén történt ez így. Sajnos nem egyszer lehetett hallani arról, hogy az észak-magyarországi régióban sokak csak levélben tudták tartani a kapcsolatot a tanáraikkal, ráadásul az online oktatásban sem tudtak részt venni. A hónapok múlásával ezen igyekeztek változtatni és a rendszer jobb kiépítését megoldani a szerényebb anyagi körülmények között élőknek is.

Hol marad a társaság és a barátok? 

online oktatás

Az online oktatás lassan, de biztosan eljutott odáig, hogy ugyan a tananyag leadható így is, a tanárok és a diákok is rutint szereztek a témában, viszont a közösségi kapcsolatok egyre inkább kárát látták a személyes találkozás hiányának. A szalagtűző és az érettségi is másként zajlott a végzősök körében, ráadásul idén úgy tűnik, szinte személyes jelenlét nélkül készülnek a diákok a megmérettetésre. Gondoljunk csak a saját diákkorunkra! A rendszeres, személyes számonkérés nagymértékben elősegítette azt, hogy megfelelő motivációval rendelkezzünk és a tanulmányainkat komolyan vegyük. Ezzel szemben, úgy tűnik jelenleg, hogy a diákok sokkal lazábban állnak a tanuláshoz és élvezik a digitális oktatás „személytelenségét”.

Világ egy online társadalomban 

Számos film napvilágot látott már a témában. A világháló életünkben betöltött szerepe egyre nagyobb teret foglal. A nagy népszerűségnek örvendő Black Mirror is többször foglalkozott azzal, milyen lenne egy olyan társadalomban élni, ami az online felületekre korlátozza a társas kapcsolatokat. Ennek egyfajta szintjét megtapasztalhattuk az elmúlt évben. Az iskolák, egyetemek zárva tartottak, a személyes megjelenés esetén pedig szigorú korlátozási szabályoknak kellett eleget tenni.

Az online egyetemi oktatás kevésbé ismeretlen, hiszen a levelező tagozaton lévő hallgatók sem a hét minden napján jártak be korábban az intézménybe.

Az viszont biztos, hogy a kollégiumi bulik és a tanév közbeni hatalmas partik már csak a vendéglátóhelyek bezárása miatt is elmaradnak egy ideje.

A fiatal korosztály szórakozási igényeit a kijárási tilalom sem szolgálja ki túlzottan. Az a társadalmi réteg, amelyik a szórakozásra és a kimozdulásra a legnagyobb igényt mutatná, aktuálisan kénytelen betartani az erre az időszakra vonatkozó szabályokat. Ma már nem megy ritkaságszámba, ha a nagyszülőkkel csak az online felületeken tudunk kommunikálni vagy a telefon az egyetlen módja annak, hogy az intézményben élő nagymamát elérhessük.

A dolog érdekessége azonban a fiatalok esetében éppen az, hogy a digitális világgal kapcsolatban a dolog az ellenkezőjére fordult. Korábban nem volt ritka, hogy még az egymástól egy-két utcányira lakók is inkább választották a webes csevegést, mint a személyes találkozásokat. Napjainkban viszont egyre többen részesítenék előnyben a személyes gesztusok megtapasztalását a webkamerák képei helyett.

Online oktatás a felnőtteknek

A felnőttképzések mindig is nagy népszerűségnek örvendtek, hiszen lehetőséget biztosítottak a pályamódosításra, az ismeretek elmélyítésére, egy új szakma megszerzésére. A több lábon állás talán soha nem volt ennyire aktuális, mint manapság. A továbbképzések, felnőtteknek meghirdetett oktatási formák esetében is érvényesül az a tendencia, hogy a tananyag leadása leginkább online felületeken keresztül zajlik.

Online oktatás és jövőbeli lehetőségek 

Általánosítás nélkül elmondható, hogy vannak olyan diákok, akiknek komoly nehézséget okoz az online oktatás. A matematika tipikusan olyan terület, aminek kapcsán megnövekedett a korrepetálás iránti igény. Nemcsak az érdemjegyek vagy az érettségi kapcsán fontos a megfelelő megértés, hanem az ezekre épülő továbbtanulás apropóján is. Sok diák attól tart, hogy kevesebb esélye lesz így bekerülni a kiszemelt főiskolára, egyetemre. Sajnos tény, hogy a jövőjüket tudatosan tervező diákoknál ez mentális problémákat is okozhat.

Nem a koronavírus az egyetlen veszély! 

A koronavírus iskolák működésére kifejtett hatásához kétség sem férhet. Ez azonban szoros összefüggésben áll azzal, hogy a szülők miként tudnak egyensúlyozni a gyermek felügyelete és saját munkájuk között. Bár a középfokú tanulmányaikat folytatók már nem igényelnek a szó szoros értelmében felügyeletet, de számtalanszor előfordult az is, hogy általános iskolákat zártak be a járványhelyzettel összefüggésben. A koronavírus hatásai tehát sokkal messzebbre gyűrűznek, mint az online oktatás és annak a továbbtanulásra kifejtett hatásai.

A tapasztalatok azt is alátámasztják, hogy az otthon töltött napok a korosztály tagjaival kialakított személyes kapcsolatok átalakulásához vezetnek. Nem ritka, hogy egy kilencedik osztályos tanuló tulajdonképpen még csak az online felületen volt kapcsolatban az osztálytársaival. Az aktuális helyzet negatív hozadékai társadalmi méretekben és korosztályokra vonatkozóan egyaránt megmutatják negatív hátulütőiket, a hosszú távú következményeivel pedig mindenkinek számolnia kell.